Visie

Visie van onze school

We zijn een kleine familiale school in een rustige omgeving van Sint-Genesius-Rode, waar iedereen iedereen kent. In onze school wordt de christelijke dimensie in de opvoeding geïntegreerd.

Een hoofdbekommernis van onze school is de ontplooiing van elk kind tot een rijk persoon. Elk kind komt met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen naar onze school. Alle kinderen zijn verschillend en hebben een unieke waarde.

Wij streven ernaar dat al onze kinderen talig & meertalig worden. Door de grote aanwezigheid van Franstalige kinderen in onze school is het prioritair een sterk onderbouwd taalbeleid te voeren. Dit gebeurt in samenwerking met de Pedagogische begeleidingsdienst van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Het welbevinden of gewoon ‘het zich goed voelen’, is een voorwaarde tot ontwikkeling waarover wij waken.

We stimuleren onze kinderen om iedere dag hun grenzen te verleggen. Hiervoor zetten we in op doelgericht hoekenwerk, interactieve werkvormen en starten we vanuit de leefwereld van onze kinderen. Naast het welbevinden is dus ook de betrokkenheid een voorwaarde tot ontwikkeling die wij stimuleren.

We creëren optimale ontwikkelingskansen voor onze kinderen. Hiervoor werken de klastitularis, de ondersteuner en de zorgcoördinator samen vanuit een sterke brede basiszorg.  We laten ons hierbij ondersteunen door externe partners zoals het CLB, het Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel en de Pedagogische Begeleiding.

We beogen voor elk kind zoveel mogelijk leerwinst te realiseren door te werken aan de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die onze leerlingen nodig hebben om cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te kunnen participeren aan de veranderlijke wereld van vandaag en morgen.

Wij trachten ruimte te creëren om creatief de wereld te verkennen, te beleven en er vorm aan te geven. Wij houden rekening met de verschillen tussen de kinderen, zowel op vlak van hun interesses, als op het vlak van hun mogelijkheden. Wij willen de wilskracht en de groei naar zelfstandigheid begeleiden. Hierbij houden we rekening met het eigen tempo en het eigen traject van elk kind om tot ontwikkeling te komen. Daarbij stimuleren we de verdere ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en leren we hen rekening te houden met anderen, zodat kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden op een positieve manier leren samenleven.

We werken aan de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om te komen tot “zin in leren” en “zin in leven”.