Schoolbestuur

KORHA
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw
Voorzitter: Roger Haest
Adres: Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee