Schoolbestuur

Missie
Onze school behoort tot het Inrichtend Comité Zusters Annuntiaten van Heverlee.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs op onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs.

De opdrachtverklaring van de zusters Annuntiaten van Heverlee is de inspiratiebron voor ons
onderwijs. Onder het motto: ‘Het gezag van het hart doet wonderen’, ondersteunen zij in 4 regio’s
een breed netwerk aan scholen.
Een van deze regio’s is scholengroep Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten of kortweg KOrHA.
KOrHA is een groep secundaire en basisscholen, die hun krachten bundelen om een netwerk van
sterke scholen te vormen in de ruime regio Halle. Samen bieden we via innovatief en uitdagend
onderwijs, voluit kansen aan kinderen en jongeren om hun sterktes te ontdekken. Hun talenten zijn
immers de bouwstenen om de toekomst samen vorm te geven.
Onderwijs gebeurt dan ook steeds in dialoog, met respect voor de mening van iedereen. Daarbij
gaan we als Katholieke Dialoogschool uit van onze eigen overtuigingen en tradities. We heten
iedereen welkom om samen vorm te geven aan ons opvoedingsproject.
Deze gedeelde overtuiging bracht al deze scholen samen in een breed netwerk. In de twee
secundaire scholen in Sint-Genesius-Rode en Halle en 12 lagere scholen in Pepingen,
Sint-Genesius-Rode, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten leerkrachten zich dag in dag uit in voor meer dan 6000 leerlingen.

Contact
Schoolbestuur zusters Annuntiaten
Administratieve zetel Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
Gedelegeerd bestuurders
Els Claes
Piet Ketele

Scholengroep Korha
Administratieve zetel Parklaan 7, 1500 Halle
Telefoon 02 363 85 70
Algemeen directeur Lander Van Medegael
lander.vanmedegael@korha.be

website www.korha.be