Oudercomité

Ons oudercomité bestaat uit een aantal gemotiveerde ouders die de brug vormen tussen de school, de schoolomgeving en het gezin.
Het oudercomité steunt allerlei initiatieven van de school of organiseert zelf een aantal activiteiten zoals het schoolfeest, lente 4-uurtje, grootouderfeest, …
De inkomsten van deze activiteiten worden besteed aan sport- en spelmateriaal, schoolreizen en educatieve materialen.
De leden van het oudercomité werken nauw samen met directie en leerkrachten van de school.

Contactgegevens: oudercomite@basisschooldehoek.be

  • Voorzitter: 
  • Secretaris: 
  • Penningmeester: 
  • Bestuursleden: