Nieuw leerplan Katholiek Onderwijs

Een nieuw leerplan in onze school!

Katholiek onderwijs Vlaanderen heeft een nieuw leerplan ontwikkeld. Alle vrije katholieke scholen zijn verplicht dit leerplan stapsgewijs tegen ten laatste 1 september 2020 te integreren en ermee aan de slag te gaan.

Een leerplan bevat een overzicht van de doelstellingen (en bijgevolg leerstof die uitmondt in activiteiten) waaraan in een bepaalde leeftijdsgroep moet worden gewerkt.

Met het leerplan ZIN in leren! ZIN in leven! (ZILL) krijgen de leerkrachten een duidelijk, helder gestructureerd, sterk vereenvoudigd en hedendaags ordeningskader van lesdoelen aangereikt. De leraar krijgt meer eigenaarschap over het onderwijsproces, de school kan optimaal inspelen op haar eigen context. Zill streeft kwaliteitsvol onderwijs na door aan elk kind en zijn unieke talenten ontplooiingskansen te bieden.

Wenst u er meer over te weten? Neem gerust een kijkje op:
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/